رسالت این مرکز درمانی خدمت رسانی به بهترین گونه ودربالاترین سطح ممکن چه از نظر کیفی وچه کمی به تمامی شهروندان عزیز وگرامی است وتا آنجا که امکان داردجلب رضایت کامل بیماران هدف وانگیزه ماست .خدمت صادقانه به مردم بیش از بیست سال دراین مرکز بهترین رسالت ماست .گام برداشتن درجهت تامین امکانات رفاهی بیماران و جلب رضایت آنها و تجهیز و مدرن کردن کلیه وسایل پزشکی مورد لزوم با تکنولوژی روز دنیا و افزایش رضایت مندی و اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع به بهترین نحو ممکن از دیدگاههای این مرکز میباشد .

اهداف بیمارستان :

از مهمترین اهداف این مرکز درمانی که با کمک و مساعدت مسئولین محترم دانشگاه آزاد تاسلامی شاهرود امکان میسر شدن آن فراهم میشود .

1-تجهیز و تکمیل درمانگاه مستقل بیماریهای خاص در این بیمارستان به عنوان تنها مرکز مدیریت بیماریهای خاص در استان سمنان

2-بهسازی محیط در جهت افزایش رفاه و رضایت مندی بیماران

3- ارتقا سطح دانش علمی پرسنل درمانی با آموزشهای مکرر برای خدمت

4- بالابردن سطوح خدمات درمانی و مراقبتی بیمارستان

5- افزایش سطح علمی دانشجویان و اساتید و پرسنل درمانی با برقراری کنفرانسهای علمی منظم

6- انتشار فعالیتهای خلاقانه ،ایده ها ،نوآوری ها و ارتقا انگیزه کاری پرسنل و پزشکان با پرداخت به موقع حقوق و مطالبات

7-افزایش کیفیت کاری با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی سلامت و هتلینگ و ایجاد رقابت سالم با سایر مراکز درمانی در شهرستان شاهرود