نام پزشك

 

 

نوع تخصص

 

 

زمان

 

 

اقاي دكتر حسني

داخلي

يكشنبه وسه شنبه 11-12 صبح

خانم دكتر رضويان زاده

داخلي

دوشنبه وپنج شنبه 10-11 صبح

دکتر عباس توکلیان

فوق تخصص غدد چهار شنبه ها 10 - 8:30 

اقاي دكتر انعامي

گوش و حلق وبيني

شنبه ويكشنبه وچهارشنبه 9-11 صبح

اقاي دكتر نقوي

جراح عمومي

همه روزه 10 صبح

خانم دكتر اميرخليلي

جراح عمومي

دوشنبه9 صبح

اقاي دكتر هراتي پور

اطفال و نوزادان

شنبه وچهارشنبه 10-12 صبح

خانم دكتر جعفريان

اطفال

يكشنبه ودشنبه وسه شنبه 10-12 صبح

خانم دكترنظري

مغزو اعصاب

دو شنبه 10-12 صبح و EMG  همه روزه

خانم دكتر كلاته جاري

قلب وعروق

پنج شنبه10 -12 صبح

اقاي دكتر عجمي

زنان وزايمان

يكشنبه وپنج شنبه 10-9 صبح

خانم دكترنوري

زنان وزايمان

چهارشنبه 10-12 صبح

خانم دكترتوفان

زنان وزايمان

دوشنبه 10-12 صبح

خانم دكترعسكري اناركي

زنان وزايمان

شنبه وسه شنبه 10-12 صبح

خانم طلائي

كارشناس مامائي

  همه روزه 9 صبح غیراز سه شنبه ها - ضمنا کلاس آموزش مادران باردار چهار شنبه ها ساعت 30 :9 تشکیل می گردد. 

خانم حیدری کارشناس بینایی سنجی سه شنبه ها 11-9:30
خانم دکتر سمانه جلالی جراح زنان و زایمان  سه شنبه ها 12-10
 

برنامه پزشكان در پلي كلينيك بيمارستان خاتم الانبياء

قابل توجه مراجعين محترم :  حتما قبل از مراجعه ، تلفنی از حضور پزشک آگاه شوید . ضمنا  نوبت دهي روزانه  ازساعت 7:45 بطور تلفني مي باشد .
  • تلفنهاي تماس  3-32392661