نام پزشك

نوع تخصص

زمان

اقاي دكتر حسني

داخلي

يكشنبه وسه شنبه 11-12 صبح

خانم دكتر رضويان زاده

داخلي

دوشنبه وپنج شنبه 10-11 صبح

اقاي دكتر دانش پژوه

فوق تخصص گوارش

يكشنبه 11-12 صبح

اقاي دكتر انعامي

گوش و حلق وبيني

شنبه ويكشنبه وچهارشنبه 9-11 صبح

اقاي دكتر نقوي

جراح عمومي

همه روزه 10 صبح

خانم دكتر اميرخليلي

جراح عمومي

دوشنبه9 صبح

اقاي دكتر هراتي پور

اطفال و نوزادان

شنبه وچهارشنبه 10-12 صبح

خانم دكتر جعفريان

اطفال

يكشنبه ودشنبه وسه شنبه 10-12 صبح

خانم دكترنظري

مغزو اعصاب

دو شنبه 10-12 صبح

خانم دكتر كلاته جاري

قلب وعروق

پنج شنبه10 -12 صبح

اقاي دكتر عجمي

زنان وزايمان

يكشنبه وپنج شنبه 11-12 صبح

خانم دكترنوري

زنان وزايمان

چهارشنبه 10-12 صبح

خانم دكترتوفان

زنان وزايمان

دوشنبه 10-12 صبح

خانم دكترعسكري اناركي

زنان وزايمان

شنبه وسه شنبه 10-12 صبح

خانم طلائي

كارشناس مامائي

سه شنبه وپنج شنبه 8-12 صبح

دکتر عباس توکلیان فوق تخصص غدد چهار شنبه 12-9
دکتر محمد رضا خادمی جراح و متخصص چشم دوشنبه و چهار شنبه 12-8
دکتر مریم حیدری کارشناس ارشد بینایی سنجی سه شنبه 12/30-10
 

برنامه پزشكان در پلي كلينيك بيمارستان خاتم الانبياء

 
  • قابل توجه مراجعين محترم : نوبت دهي روزانه ,ساعت 7:45 بطور تلفني مي باشد .
  • تلفنهاي تماس  3-32392661